Atr Pk Team
Home Công cụ hữu ích PK Team: Trung bình trượt osillator

PK Team: Trung bình trượt osillator

by baokhanh
0 comment 39 views

Trung bình trượt osillator (OsMA) là một công cụ phân tích kỹ thuật, phản ánh sự khác biệt giữa osillator (MACD) và trung bình trượt của nó (đường tín hiệu).

Một đường cắt ngang mức 0 hay đường trung tâm là cách đơn giản để xác định động lực thị trường đang chuyển sang hướng tăng hay giảm. Chỉ báo OsMA sẽ cho thấy các vùng quá mua hoặc quá bán của chứng khoán, hay thời điểm một trend mới đang hình thành.

Chart Osma

Công thức tính

OSMA = MACD-SIGNAL

Trong đó:

  • OsMA – Trung bình động Oscillator;
  • MACD – Chỉ báo Moving Average Convergence/ Divergence;
  • Signal – Đường tín hiệu.

Cách sử dụng

Thay đổi hướng:

  • Nếu OsMA ngừng giảm và bắt đầu tăng, đặc biệt là ở vùng xa của trục không, cho thấy một sự đảo chiều cho giá lên;
  • Nếu OsMA ngừng tăng và bắt đầu giảm, đặc biệt là ở vùng xa của trục không, cho thấy một sự đảo chiều và xu hướng giảm bắt đầu

Cắt giao với trục không:

  • OsMA tăng trưởng trên số không (MACD vượt lên đường tín hiệu) là một tín hiệu mua;
  • OsMA giảm xuống dưới mức 0 (MACD vượt qua xuống dưới đường tín hiệu) là một tín hiệu để bán.

Leave a Comment

Bạn nên đọc thêm