Tam Giac Pk Team
Home Chia sẻ PK Team: Mô hình tam giác

PK Team: Mô hình tam giác

by baokhanh
0 comment 58 views

Mô hình tam giác là mô hình thị trường thu hẹp dao động tạo thành một tam giác.

Để có chính xác mô hình tam giác, ta vẽ 2 đường kháng cự và hỗ trợ. Nếu giá chạm ít nhất 4 lần 2 cận này nhưng không phá được thì mô hình được hình thành. Ngược lại, nên cân nhắc khi tham gia thị trường.

Dựa vào hình dạng của tam giác, ta có các loại mô hình tam giác sau:

Tam giác tăng: đường kháng cự nằm ngang và đường hỗ trợ tăng

Tam giác giảm: Đường kháng cự giảm và đường hỗ trợ nằm ngang

Tam giác đối xứng: Đường kháng cự giảm đi xuống và đường hỗ trợ tăng đi lên.

Khi mô hình tam giác hình thành, khối lượng giao dịch thường giảm dần. Khi mô hình bị phá vỡ, khối lượng tăng vọt làm xu hướng tăng mạnh mẽ. Do đó, thời điểm mô hình bị phá vỡ là thời điểm vàng để tham gia thị trường.

Cách tham gia thị trường:

Khi vẽ tam giác, 2 cận kháng cự và hỗ trợ khá vững đã được xác định.

Nếu giá phá được mức cận này, thị trường sẽ biến động mạnh cùng chiều với đường phá cận. Tham gia thị trường theo xu hướng.

Mức thoát khỏi thị trường thường bằng chiều dài nối từ điểm chạm đầu tiên của 2 cận (như hình)

Tam giác tăng

Tam Giac Tang

Tam giác giảm

Tam Giac Giam

Tam giác đối xứng

Tam Giac Deu

Mưc dừng lỗ: thấp hơn cạnh của tam giác gần điểm tham gia thị trường khoảng vài pip

 

 

Leave a Comment

Bạn nên đọc thêm