Cci Pk Team
Home Công cụ hữu ích PK Team: công cụ tích lũy/ phân phối (A/D)

PK Team: công cụ tích lũy/ phân phối (A/D)

by baokhanh
0 comment 166 views

Công cụ kỹ thuật Accumulation/Distribution (công cụ tích lũy/ phân phối) được tính bằng sự thay đổi của giá và khối lượng. Khi đó, khối lượng đóng vai trò như một hệ số đo lường thay đổi giá – hệ số này (hay khối lượng) càng lớn, chỉ báo càng cho thấy mức độ ảnh hưởng càng lớn của biến động giá trong giai đoạn đó.

Trên thực tế, công cụ tích lũy/ phân phối này là một biến thể của công cụ OBV. Cả 2 công cụ được sử dụng để xác nhận thay đổi giá bằng cách đo khối lượng tương ứng.

Đường tích lũy/ phân phối cho thấy mức cung và cầu của các nhà đầu tư. Sự phân kỳ  giữa giá và lưu lượng giao dịch trên thị trường cho biết thị trường “tích lũy” (mua) hay “phân phối” (bán).

Ad

Cách sử dụng

Đường tích lũy/phân phối được sử dụng để xác định xu hướng hoặc sự xuất hiện các dấu hiệu suy yếu.

Xu hướng tăng được xác nhận bởi chỉ số tăng;

Xu hướng giảm được xác nhận bởi chỉ số giảm.

Công thức tính

Một phần của khối lượng giao dịch hàng ngày sẽ được cộng vào hay trừ đi trong giá trị tích luỹ hiện tại của indicator. Giá đóng cửa càng tiến gần đến mức cao nhất trong ngày, phần được cộng thêm sẽ càng lớn. Tương tự phần bị trừ đi cũng càng lớn nếu giá đóng cửa càng tiến gần đến giá thấp nhất trong ngày. Nếu giá đóng cửa nằm đúng chính giữa giá cao nhất và thấp nhất của ngày, trị số chỉ báo sẽ không thay đổi.
A/D = SUM(((CLOSE – MINIMUM) – (MAXIMUM — CLOSE))*VOLUME/(MAXIMUM – MINIMUM), N)
Trong đó:
CLOSE — giá đóng cửa;
LOW — giá thấp nhất của cây nến;
HIGH — giá cao nhất của cây nến;
N — số chu kỳ được dùng;
SUM (…, N) — tổng N chu kỳ;
VOLUME — khối lượng giao dịch.

Leave a Comment

Bạn nên đọc thêm