Evelp Pk Team
Home Công cụ hữu ích PK Team: Công cụ kỹ thuật Envelopes

PK Team: Công cụ kỹ thuật Envelopes

by baokhanh
0 comment 41 views

Công cụ kỹ thuật Envelopes là một chỉ số đường chênh lệch nhất định trên dưới so với đường trung bình bình động trung tâm, tạo thành một kênh biến động linh hoạt trong giá cả. Công cụ này được sử dụng như một dãy bao quanh biến động giá và được điều chỉnh tùy theo biến động thị trường hiện tại.

Chart Envelopes

Vì là sự kết hợp của các đường trung bình nên công cụ cho tín hiện sell khi giá chạm vào dãy trên của công cụ và cho tín hiệu bán khi giá chạm vào dãy dưới của công cụ. Mặc khác, evelopes là một công cụ cho tín hiệu vượt mua và vượt bán. Khi chạm vào vùng vượt mua, vượt bán (các dãy trên và dãy dưới), thị trường ngay lập tức điều chỉnh về vùng giá hợp lý. Vì vậy, nhiều nhà giao dịch coi Envelope như một biến thể của Dải Bollinger.

Ngoài ra, độ lệch ở công cụ này sẽ khác nhau đối với từng loại hàng hóa và từng loại khung giờ nên nhà đầu tư nên tham khảo độ lệch chuẩn trước khi thực hiện giao dịch.

Công thức tính

Đường trên = SMA(CLOSE, N)*[1+K/1000]

Đường dưới = SMA(CLOSE, N)*[1-K/1000]

SMA – đường trung bình động
N – giai đoạn trung bình;
K/1000 – khối lượng lệch trung bình (ở các điểm cơ bản).

Tham gia thị trường với công cụ Evelopes

  • Khi thị trường không biến động:

Bán tại giới hạn trên và mua tại giới hạn dưới. Thời điểm thoát thị trường là thời điểm giá chạm vào vùng giới hạn ngược lại. Tuy nhiên, để an toàn nên đóng lệnh quanh vùng đường trung bình trung tâm. Nếu giá biến động ngược chiều với lệnh đặt thì nên cắt lỗ vì có thể giá đã xuất hiện một xu hướng mới.

Evel 1

  • Khi thị trường có xu hướng rõ ràng:

Đặt lệnh sell khi đường trung bình trung tâm đang đi xuống tại thời điểm giá dao động quanh vùng trung tâm và ngược lại. Đóng lệnh khi giá tiếp xúc với 1 trong 2 đường giới hạn. Dừng lỗ khi giá tiếp xúc với đường giới hạn ngược chiều với lệnh đặt

Evel 2

Leave a Comment

Bạn nên đọc thêm