Home Công cụ hữu ích PK Team: Công cụ gia tốc/ giảm tốc AC

PK Team: Công cụ gia tốc/ giảm tốc AC

by baokhanh
0 comment 42 views

Chỉ báo kỹ thuật Gia Tốc/ Giảm Tốc AC, đo lường sự gia tốc và giảm tốc của lực biến động hiện tại. Chỉ báo này thay đổi xu hướng trước sự điều chỉnh lực biến động, và lực biến động thay đổi xu hướng trước khi mức giá biến động. Việc công cụ này đi trước tín hiệu là một ưu điểm cho nhà đầu tư dự báo sự chuyển động giá. 

Đường 0 là đường cân bằng giữa lực gia tốc và giảm tốc. Nếu đường AC cao hơn mức 0 thì xu hướng tăng tiếp tục được duy trì và ngược lại. Không giống như chỉ báo Awesome Oscilliator, công cụ AC không cho tín hiệu tham gia thị trường khi chỉ báo vượt qua mức 0. Đối với công cụ AC, nhà đầu tư nên quan sát sự thay đổi màu sắc để có thời điểm thích hợp tham gia thị trường. Nên nhớ: “Đối với AC, đừng mua nếu cột hiện tại là màu đỏ, và đừng bán nếu cột hiện tại màu xanh lá.”

Cách tham gia thị trường

Nếu vào lệnh theo hướng của lực biến động (chỉ báo A/C trên mức 0 khi đặt lệnh mua, và dưới mức 0 khi đặt lệnh bán), sau đó mua khi có hai cột giá trị màu xanh (bán khi có hai cột màu đỏ).

Nếu lực biến động ngược với hướng đặt lệnh (chỉ báo dưới mức 0 khi vào lệnh mua, và trên mức 0 khi vào lệnh bán) thì cần phải có sự xác nhận, tức là cần thêm một cột nữa. Trong trường hợp này, cần có ba cột màu đỏ bên trên đường 0 để có thể vào lệnh bán và ba cột màu xanh lá bên dưới đường 0 để có thể vào lệnh mua.

Cách tính

Biểu đồ cột AC là chênh lệch giữa 5/34 cột lực biến động và đường trung bình động (Simple Moving Average) 5 chu kỳ.
AO = SMA(Giá trung bình, 5) – SMA (Giá trung bình, 34)
AC = AO – SMA (A0, 5)
Trong đó:
SMA – Simple Moving Average;
AO – Awesome Oscilliator.

Bạn nên đọc thêm