Demaker Pk Team
Home Công cụ hữu ích PK Team: Công cụ DeMaker

PK Team: Công cụ DeMaker

by baokhanh
0 comment 101 views

Công cụ Demarker

Công cụ Demarker là một chỉ bảo dao động động, đươc tính bằng cách so sánh cây của giao dịch hiện tại và giao dịch trước đó. Nếu giá trị dương, chỉ số này được cộng dồn vào các chỉ số trước đó. Ngược lại, giá trị này không được tính đến trong công thức.

Tương tự như các công cụ chỉ bảo dao động động khác, công cụ Demaker cũng chỉ ra được vùng quá mua và quá bán.

Vùng từ 0 -0.3 được gọi là vùng quá bán, tiềm ẩn khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng.

Ngược lại, vùng 0.7 -1 được gọi là vùng quá mua, tiềm ẩn khả năng đảo chiều từ tăng sang giảm.

Các chỉ số mặc định trên công cụ đều được tính toán cho các giao dịch ngắn hạn. Nếu nhà đầu tư kinh doanh với khung thời gian lớn hơn, cần tính toán lại các thông số cho phù hợp.

Demaker 1

Công thức tính:

Công cụ DeMarker được hình thành từ các bước như sau:
Chọn một giai đoạn X nào đó (thông số mặc định là 14, phù hợp kinh doanh ngắn hạn. Nhà đầu tư có thể hiệu chỉnh X dài hơn hoặc ngắn hơn. X ngắn sẽ nhạy cảm hơn với giá nhưng xuất hiện nhiều tín hiệu nhiễu, X dài ít nhạy cảm với giá nhưng ít tín hiệu nhiễu)

DeMax = Lấy đỉnh giá kỳ X – đỉnh giá kỳ X trước (X-1) để lấy hiệu số lớn hơn 0. Trường hợp hiệu số này =< 0 thì DeMax = 0

DeMin = Lấy đáy giá kỳ trước (X-1) – đáy giá kỳ này để lấy hiệu số lớn hơn 0. Trường hợp hiệu số này =< 0 thì DeMin = 0

DeM = MA của DeMax / (Ma của DeMax + MA của DeMin)

* MA là Moving Average : đường trung bình động

Áp dụng công cụ DeMaker vào thị trường.

Kết hợp công cụ Demaker và 2 đường trung bình để xác định xu hướng chính. Nếu 2 đường trung bình cắt nhau và đường ngắn hạn nằm trên đường dài hạn, thị trường đang trong xu hướng tăng và ngược lại.

Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng, chờ công cu Demarker từ vùng quá bán chuyển dướng đi xuống và ngược lại.

Demarker 2

Biểu đồ cho ví dụ về các điểm tham gia thị trường khi giá giảm.

 

Leave a Comment

Bạn nên đọc thêm