Home Chia sẻ PK Team: Công cụ chỉ bảo Fractal

PK Team: Công cụ chỉ bảo Fractal

by baokhanh
0 comment 6 views

Trên thị trường, phần lớn thời gian giá chuyển động theo phương ngang hoặc dao động rất ít. Do đó, nhà đầu tư cần kiên nhẫn để chờ cơ hội đầu tư khi muốn đầu tư theo xu hướng vì thị trường thực sự biến động chỉ chiếm khoảng 15- 30%.

Công cụ chỉ bảo Fractal là một trong 5 công cụ được thiết kế bởi Bill Williams giúp nhà đầu tư phát hiện đỉnh và đáy của thị trường.

Chỉ bảo Fractal gồm 1 chuỗi ít nhất 5 thanh giá

+ Tín hiệu Bearish xuất hiện khi có một mô hình với mức cao nhất ở giữa và hai mức thấp hơn ở mỗi bên.

+ Tín hiệu Bullish xuất hiện khi có một mô hình với mức thấp nhất ở giữa và hai mức thấp hơn ở mỗi bên.

Thông thường, chỉ bảo Fractal sẽ phát huy toàn bộ độ chính xác nếu kết hợp với công cụ Alligator cũng được thiết kế bởi Bill Williams

Như đã giới thiệu ở bài trước, công cụ Alligator gồm 3 đường

  • Hàm cá sấu– đây là trung bình di chuyển chậm nhất trong ba và được đánh dấu màu xanh lam. Đây là đường trung bình động 13 kỳ, dịch chuyển về tương lai bởi 8 phiên
  • Răng cá sấu– màu đỏ, đây là trung bình di chuyển trung gian, được làm mịn trong 8 kỳ và dịch chuyển về tương lai bởi 5 phiên
  • Miệng cá sấu– được hiển thị dưới dạng đường màu xanh lá và được tính là đường trung bình động 5 kỳ, và dịch chuyển về tương lai bởi 3 phiên

Cách tham gia thị trường khi kết hợp Alligator và Fractal

Tín hiệu mua: chỉ bảo Fractal nằm dưới đường răng cá sấu của công cụ chỉ bảo Alligator

Tín hiệu bán: chỉ bảo Fractal nằm trên đường răng cá sấu của công cụ chỉ bảo Alligator

Biểu đồ là một ví dụ rất rõ ràng cho thấy xu hướng. Khi tín hiệu mua xuất hiện, tham gia thị trường bằng lệnh mua. Thoát khỏi thị trường khi giá chạm vào các mức cản cao trước đó. Stop loss cách mức vào thị trường vài pip.

Bạn nên đọc thêm