Cci Pk Team
Home Công cụ hữu ích PK team: Công cụ CCI

PK team: Công cụ CCI

by baokhanh
0 comment 59 views

Chỉ số CCI được sử dụng rộng rãi để dự đoán sự đảo chiều của thị trường. Nó định lượng mối quan hệ giữa giá của hàng hóa, trung bình động (MA) của giá hàng hóa và độ lệch thông thường từ mức giá trung bình đó. Chỉ số CCI cao cho thấy giá đang quá cao so với giá trung bình. Ngược lại, giá đang quá thấp so với giá trung bình.

Có 2 chỉ số tham khảo để sử dụng công cụ CCI:

Sự phân kỳ: khi giá có xu hướng tăng nhưng đường CCI đang ở vị trí cao, không thể cao hơn nữa nên tạo những điểm thấp dần. Đó là thời điểm giá đang bắt đầu điều chỉnh.

Điểm vượt mua/ vượt bán

Thông thường, đường CCI chuyển động trong vùng ± 100. Khi CCI vượt trên 100, giá đang vượt mua và sự điều chỉnh giảm có khả năng xảy ra trong thời gian ngắn. Tương tự khi đường CCI nằm dưới vùng -100, vùng vượt bán.

Công thức tính CCI

Donald Lambert đã sử dụng mức giá trung bình của các mức cao và mức thấp cộng với giá đóng cửa – close, và gọi nó là Giá Điển Hình – typical price

123

Bằng cách tính toán cho các nến trong những khoảng thời gian đã chọn, chúng ta có thể lấy các giá trị trung bình bằng cách sử dụng giá trị trung bình SMA (tp):

1231

So sánh độ lệch của mức giá điển hình ở các thời điểm với mức giá trung bình bằng cách tính giá trị độ lệch trung bình trượt MAD giữa mức giá điển hình tp và giá trị trung bình trượt giản đơn SMA(tp) |trị tuyệt đối|

1232

Sau khi tính được MAD, chúng ta chỉ cần so sánh độ lệch hiện tại của giá tiêu biểu với giá trị MAD đã được tính ở trên:

1233

Donald Lambert đã chọn nhân tố 2/3 – dựa trên mật độ phân bố xác suất bình thường.

2/3 = 1 / 0.015, và từ đó ta có công thức CCI cuối cùng như sau:

1234

Leave a Comment

Bạn nên đọc thêm