Home Chia sẻ PK Team: Công cụ Bollinger bands

PK Team: Công cụ Bollinger bands

by baokhanh
0 comment 20 views

Bollinger Bands là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến được sử dụng bởi các nhà giao dịch ở tất cả các thị trường như chứng khoán, tương lai và tiền tệ. Nhà đầu tư thường sử dụng Bollinger Band để xác định mức vượt mua và mức vượt bán đồng thời sử dụng như một công cụ theo xu hướng và các mức đột phá.

Công cụ Bollinger Bands gồm 3 đường. Đường giữa thường được các nhà đầu tư sử dụng là đường trung bình 20 ngày. 2 dãy bao bên ngoài (được gọi là dãy trên và dãy dưới) là tổng và hiệu của đường trung bình 20 ngày và 2 lần độ lệch chuẩn giá của giá trong 20 ngày

Có 3 chiến lược được áp dụng khi sử dụng đường Bollinger band

  • Chiến lược khi giá nằm trong bollinger band
  • Chiến lược khi giá vượt bollinger band
  • Chiến lược khi giá tạo thắt nút cổ chai

Chiến lược khi giá nằm trong bollinger band

Chiến lược này được áp dụng trong điều kiện thị trường đang biến động. Khi giá vượt biên trên nhưng nhanh chóng đóng cửa bên dưới dãy biên trên thì nhà đầu tư nên tham gia bằng lệnh bán với mức mục tiêu là đường trung bình 20. Ngược lại, thị trường đang giảm. Giá vượt ra khỏi đường dưới và đóng cửa trên đường biên dưới, nhà đầu tư có thể tham gia thị trường với lệnh mua và kỳ vọng giá về lại vùng đường trung bình 20.

Chiến lược khi giá vượt bollinger band

Chiến lược này được áp dụng khi giá liên tục đi theo 1 hướng và nhanh chóng phá khỏi mức biên trên (hoặc biên dưới). Phá khỏi mức biên trên được hiểu là vượt mức biên trên và mức đóng cửa cao hơn đường biên trên. Khi thấy tín hiệu này, nhà đầu tư có thể tham gia bằng lệnh mua và ngược lại.

Chiến lược khi giá tạo thắt nút cổ chai

Chiến lược này được áp dụng khi các thanh giá liên tục side way, làm biên trên và biên dưới co lại, tạo thành hình nút thắt cổ chai. Điều này cho thấy thị trường sẽ có một sự biến động giá mạnh trong tương lai gần sắp tới. Thông thường, sau khi các dãy biên mở ra, giá sẽ đi theo biên trên hoặc biên dưới của Bollinger Band và đó cũng chính là xu hướng mới sắp được hình thành. Nếu giá đóng cửa ở biên trên của Bollinger Bands sau giai đoạn thắt nút cổ chai, tham gia thị trường bằng lệnh mua và ngược lại.

Bạn nên đọc thêm