Oc Pk Team
Home Công cụ hữu ích PK Team: Công cụ Awesome Osciliator

PK Team: Công cụ Awesome Osciliator

by baokhanh
0 comment 23 views

Công cụ Awesome Osciliato (AO) là trung bình trượt giản đơn 5 giai đoạn, hình thành từ các đỉnh của thanh giữa (H+L)/2, trừ đi trung bình trượt giản đơn 34 giai đoạn, hình thành từ các đỉnh của thanh giữa (H+L)/2. Công cụ AO cho thấy được diễn biến của thị trường và dự đoán được sự chuyển động của giá trong tương lại.

Công thức tính AO:

Giá trung bình = (Đỉnh + Đáy)/2
AO = SMA (giá trung bình, 5) – SMA (giá trung bình, 34)

Dấu hiệu mua

Saucer (dấu hiệu hình dĩa)

Tín hiệu mua xuất hiện khi các thanh nằm phía trên đường 0. Nhà đầu tư cần lưu ý:

  • Dấu hiệu hình dĩa xuất hiện khi các thanh giảm thành các thanh tăng; thanh giá thứ hai thấp hơn thanh giá đầu tiên và có màu đỏ. Ngoài ra, thanh giá thứ ba cao hơn thanh thứ hai và có màu xanh.
  • Dấu hiệu hình dĩa chỉ được xem là xuất hiện khi có 3 thanh giá như trên.

Saucer

Vượt qua đường 0

Dấu hiệu chung để nhận biết là thanh giá đang từ âm chuyển sang thanh giá dương. Đối với dấu hiệu này chỉ cần 2 thanh giá để nhận biết.

Cat 0

Hai đáy

Đây là dấu hiệu mua đặc biệt vì các tín hiệu đều nằm phía dưới đường 0.

  • Công cụ AO hình thành 1 đáy thấp. Sau đó, 1 đáy thấp khác được thành lập nhưng vẫn cao hơn đáy cũ.
  • Giữa 2 đáy, các thanh giá buộc phải chuyển động dưới đường 0. Ngược lại, tín hiệu này không được thành lập.
  • Đôi khi, AO tạo thêm đáy khác nhưng đáy này vẫn phải cao hơn 2 đáy trước và các thanh giá nằm dưới đường 0.

2 Dinh

Dấu hiệu bán:

Tương tự như dấu hiệu mua

Leave a Comment

Bạn nên đọc thêm