Mo Hinh Ca Lon An Ca Be Pk Team
Home Công cụ hữu ích PK Team: Chiến lược kinh doanh với Stochastic

PK Team: Chiến lược kinh doanh với Stochastic

by baokhanh
0 comment 88 views

Stochastic là một chỉ báo dao động so sánh giá đóng cửa với giá của một loại hàng hóa nào đó trong một giai đoạn nhất định. Chỉ báo Stochastic Oscillator gồm 2 đường: đường chính được gọi là %K; đường còn lại %D là đường trung bình động của %K. Thông thường đường %K trên chart được vẽ liền còn đường %D được vẽ nét đứt.

Cách giao dịch với stochastic:

Thông số thời gian cho biểu đồ: 4h hoặc ngày hoặc tuần

Chọn thông số Stochastic (16, 5, 3), mức vượt mua vượt bán lần lượt là 70 và 30.

Thực hiện lệnh Buy

Khi stochastic vượt xuống dưới 30, và  đường %K cắt đường %D hướng lên, tham gia thị trường bằng lệnh Buy.

Thông thường, đợt tăng giá này chỉ tồn tại trong vòng 6 thanh nến nên nhà đầu tư theo dõi giá tốt nhất để thoát thị trường.

Đặt lệnh dừng lỗ tại mức thấp nhất của thanh nến vào lệnh

Thực hiện lệnh Sell

Khi Stochastic vượt trên mức 70 và đường %K cắt đường %D hướng xuống, thực hiện lệnh Sell.

Tương tự như thị trường tăng giá, đợt giảm chỉ duy trì tối đa là 6 thanh nến.

Đặt lệnh dừng lỗ tại mức cao nhất của thanh nến vào lệnh

Stock

Ví dụ cho các thời điểm tham gia thị trường

Kết hợp stochastic và đường trung bình.

Đối với cách giao dịch này, nhà đầu tư cần sử dụng 2 thông số thời gian khác nhau cho 2 công cụ khác nhau.

Sử dụng khung 1 ngày cho 3 đường trung bình 25, 50 và 100.

Sử dụng khung 1 giờ cho stochastic (14, 3, 3), mức vượt mua và vượt bán lần lượt là 90 và 10.

Thực hiện lệnh Buy

Khi giá nằm trên 3 đường trung bình lần lượt là EMA25, EMA50 và EMA100, tiếp tục chuyển sang biểu đồ giờ quan sát. Nếu stochastic cho tính hiệu mua (stochastic nằm dưới vùng 10, và  đường %K cắt đường %D hướng lên), đặt lệnh Buy

Thực hiện lệnh Sell

Khi giá nằm dưới 3 đường trung bình lần lượt là EMA25, EMA50 và EMA100, tiếp tục chuyển sang biểu đồ giờ quan sát. Nếu stochastic cho tính hiệu bán, đặt lệnh Sell

Thời điểm thoát lệnh đối với lệnh Buy/ Sell: có thể dựa vào nguyên tắc quản lý nguồn vốn hay 4 pip cao hơn mức thanh nến cao nhất trước đó hoặc 4 pip thấp hơn thanh nến thấp nhất trước đó.

Stock 2

Ví dụ về thời điểm tham gia thị trường (hình trên biểu đồ ngày với 3 đường trung bình, hình dưới biểu đồ giờ với stoch và thời điểm vào lệnh)

 

 

Leave a Comment

Bạn nên đọc thêm