Cup Pk Team
Home Chia sẻ PK Team: Chiến lược giao dịch 30 phút

PK Team: Chiến lược giao dịch 30 phút

by baokhanh
0 comment 88 views

Khung thời gian: 30 phút trở lên

Cặp ngoại hối: các cặp tiền tệ với USD

Kết hợp các loại công cụ kỹ thuật sau:

Đường trung bình EMA 6 phiên, màu xanh

Đường trung bình EMA từ 7 -20 phiên, màu xanh lá

Đường trung bình 21 phiên, màu đỏ

MACD (3, 26, 1)

RSI (10 phiên), mức vượt mua 70, mức vượt bán 30.

Nguyên tắc giao dịch

Mua:

Đường MACD nằm trên đường 0.

RSI nằm trong vùng 30 – 70.

Nến đóng cửa buộc phải nằm trên đường trung bình EMA

Đường EMA xanh nằm trên đường EMA đỏ và các đường trung bình rõ ràng.

Bán:

Đường MACD nằm dưới đường 0.

RSI nằm trong vùng 30 – 70.

Nến đóng cửa buộc phải nằm dưới đường trung bình EMA

Đường EMA xanh nằm dưới đường EMA đỏ và các đường trung bình rõ ràng.

Abc

Các thời điểm giao dịch

Abcd

Biểu đồ về thời điểm giao dịch và không nên giao dịch

Leave a Comment

Bạn nên đọc thêm