1 2 3 4 Pk Team
Home Chia sẻ PK team: Chiến lược 1 2 3 4

PK team: Chiến lược 1 2 3 4

by baokhanh
0 comment 17 views

Chiến lược giao dịch 1 2 3 4 được xây dựng dựa trên 4 điểm. Mô hình này được áp dụng cho mọi loại tiền tề và bắt các xu hướng để kiếm lợi nhuận. Nhà đầu tư có thể sử dụng thêm các công cụ kỹ thuật khác như DMI hoặc MACD để tăng thêm độ chính xác.

Cách xác định điểm 1 2 3 4

Điểm 1: Điểm đỉnh hoặc đáy của thị trường.

Điểm 2: Thị trường quay đầu. Điểm 2 là đáy hoặc đỉnh của đợt hồi phục

Điểm 3: Các nhà đầu tư tiếp tục đẩy giá theo xu hướng cũ. Tuy nhiên, lực đẩy không đủ mạnh nên giá tăng hoặc giảm nhẹ. Điểm 3 là đỉnh hoặc đáy của đợt đẩy giá. Tuy nhiên, điểm 3 này phải thấp hơn điểm 1.

Điểm 4: Giá quay đầu ngược chiều với đợt sóng đầu tiên. Tham gia thị trường khi giá phá 1 pip so với điểm 1

1 2 3 4

Cách đầu tư kết hợp 1 2 3 4 và MACD

Sau khi xác định được mô hình 1 2 3 4 và tìm được điểm tham gia thị trường.

Quan sát công cụ MACD, nếu MACD cho tín hiệu mua thì mua và ngược lại.

Mức mục tiêu: bằng với khoảng cách từ điểm 2 đến điểm 3. Ví dụ khoảng cách từ điểm 2 đến điểm 3 là 50 pip thì mức mục tiêu sẽ là 50 pip.

Dừng lỗ: thấp hoặc cao hơn 1 pip so với điểm số 3

1 2 3 4 2

Cách đầu tư kết hợp 1 2 3 4 và DMI

Sau khi xác định được mô hình 1 2 3 4 và tìm được điểm tham gia thị trường.

Quan sát công cụ DMI, nếu DMI cho tín hiệu bán (DX->DX+ và ADX tăng) thì mua và ngược lại.

Mức mục tiêu: bằng với khoảng cách từ điểm 2 đến điểm 3. Ví dụ khoảng cách từ điểm 2 đến điểm 3 là 250 pip thì mức mục tiêu sẽ là 250 pip.

Dừng lỗ: thấp hoặc cao hơn 1 pip so với điểm số 3

1 2 3 4 3

Leave a Comment

Bạn nên đọc thêm