Home Chia sẻ Chiến lược nhanh với Bollinger Bands

Chiến lược nhanh với Bollinger Bands

by baokhanh
0 comment 126 views

Bollinger Bands là gì?

Người sáng chế đúng như với tên gọi của nó. Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger trong những năm 80 của thế kỷ trước. Chỉ báo này được coi là một trong những công cụ rất hữu ích để phân tích biến động giá của thị trường, nó hoạt động có phần tốt hơn so với các công cụ khác như: stochastics, đường trung bình (moving average), RSI…

Về thành phần cấu trúc, Bollinger Bands là công cụ kết hợp giữa đường trung bình động Moving Average và độ lệch chuẩn. Có 3 thành phần cơ bản trong chỉ báo Bollinger Bands:

– Moving Average: là đường trung bình động sử dụng mặc định 20 phiên; SMA (20).

– Upper Band: là dải trên thường có độ lệch chuẩn là 2, được tính toán từ dữ liệu giá của 20 phiên, liên tiếp, có vị trí nằm trên đường trung bình SMA (20).

– Lower Band: là dải dưới thường có độ lệch chuẩn là 2 được tính toán từ dữ liệu giá của 20 phiên liên tiếp, có vị trí nằm dưới đường trung bình SMA (20).

Chiến lược nhanh với Bollinger Band

Cặp ngoại: EUR/USD, GBP/USD and GBP/JPY

Khung thời gian: 5 phút

Công cụ: Bollinger band

Chiến lược giao dịch

Chiến lược buy

Bolliger band đang hướng lên

Buy khi giá đi lên và cắt hoặc chạm đường trung bình của Bollinger Band

Stop loss: chạm dải dưới hoặc cách 15 pip so với đường trung bình

Mức mục tiêu: chạm dải trên

Chiến lược sell

Bolliger band đang hướng xuống

Sell khi giá đi xuống và cắt hoặc chạm đường trung bình của Bollinger Band

Stop loss: chạm dải trên hoặc cách 15 pip so với đường trung bình

Mức mục tiêu: chạm dải dưới

Ví dụ:

Hình dưới cho thấy:

+ Bollinger band đi lên, giá đi xuống, cắt đường trung bình và quay đầu, cắt đường trung bình lần 2. Vào lệnh buy tại điểm 1. Cắt lệnh khi giá chạm đường dải trên.

+ Bollinger band đi xuống, giá chạm điểm xuống 2, sell tại vùng này. Cắt lệnh khi chạm dải dưới. Tiếp tục vào lệnh thứ 3, 4, 5, 6. Có lợi nhuận với lệnh 3, 4, 5. Tuy nhiên lệnh 6 bị khớp lỗ.

Vậy tổng cộng 6 lệnh, chúng ta có 5 lệnh có lợi nhuận và 1 lệnh bị rủi ro.

Bạn nên đọc thêm