Home Chia sẻ Chiến lược kinh doanh dựa trên công cụ IMF và Bollinger Band

Chiến lược kinh doanh dựa trên công cụ IMF và Bollinger Band

by baokhanh
0 comment 7 views

Chỉ số dòng tiền (MFI) – chỉ số kỹ thuật dùng để đánh giá cường độ của dòng tiền bằng cách so sánh giá tăng tích cực và tiêu cực trong một khoảng thời gian nhất định, có tính đến khối lượng giao dịch. Chỉ báo MFI được sử dụng để xác định tình trạng vượt mua và vượt bán các giao dịch, đồng thời để xác định khả năng điểm đảo chiều.

Giao dịch được coi là vượt mua, nếu chỉ số IMF tăng trên 80.

Ngược lại, giao dịch được coi là vượt bán, nếu chỉ số giảm dưới 20.

Bollinger Bands là công cụ kết hợp giữa đường trung bình động Moving Average và độ lệch chuẩn. Có 3 thành phần cơ bản trong chỉ báo Bollinger Bands:

– Moving Average: là đường trung bình động sử dụng mặc định 20 phiên; SMA (20).

– Upper Band: là dải trên thường có độ lệch chuẩn là 2, được tính toán từ dữ liệu giá của 20 phiên, liên tiếp, có vị trí nằm trên đường trung bình SMA (20).

– Lower Band: là dải dưới thường có độ lệch chuẩn là 2 được tính toán từ dữ liệu giá của 20 phiên liên tiếp, có vị trí nằm dưới đường trung bình SMA (20).

Trong thực tế, có rất nhiều chiến lược giao dịch sử dụng Bollinger Bands khác nhau, tùy thuộc vào phong cách giao dịch của mỗi trader. Tuy nhiên, tựu chung lại có 3 phương pháp ứng dụng Bollinger Bands vào giao dịch đơn giản và phổ biến nhất là:

Ứng dụng giao dịch khi giá trong biên Bollinger Bands.

Ứng dụng giao dịch khi giá vượt ngưỡng Bollinger Bands.

Ứng dụng giao dịch khi Bollinger Bands xuất hiện nút thắt cổ chai.

Chiến lược giao dịch dựa trên chỉ số IMF và Bollinger Bands

Công cụ:

  • Bollinger Bands (20, 2)
  • Money Flow Index (8).

Vào lệnh mua:

  • IMF nằm ở vùng vượt mua, giá chạm vào dãy biên dưới và đóng cửa nằm phía trên dãy biên dưới của Bollinger Bands.

Vào lệnh bán:

  • IMF nằm ở vùng vượt bán, giá chạm vào dãy biên trên và đóng cửa nằm phía dưới dãy biên trên của Bollinger Bands.

Stop loss

  • Dãy biên trên đối với lệnh bán và dãy biên dưới đối với lệnh mua

Mục tiêu:

  • Đường trung bình của dãy Bollinger Bands

Bạn nên đọc thêm