Home Chia sẻ Chiến lược kết hợp Bollinger Band và 1 2 3

Chiến lược kết hợp Bollinger Band và 1 2 3

by baokhanh
0 comment 223 views

Bollinger Bands là gì?

Người sáng chế đúng như với tên gọi của nó. Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger trong những năm 80 của thế kỷ trước. Chỉ báo này được coi là một trong những công cụ rất hữu ích để phân tích biến động giá của thị trường, nó hoạt động có phần tốt hơn so với các công cụ khác như: stochastics, đường trung bình (moving average), RSI…

Về thành phần cấu trúc, Bollinger Bands là công cụ kết hợp giữa đường trung bình động Moving Average và độ lệch chuẩn. Có 3 thành phần cơ bản trong chỉ báo Bollinger Bands:

– Moving Average: là đường trung bình động sử dụng mặc định 20 phiên; SMA (20).

– Upper Band: là dải trên thường có độ lệch chuẩn là 2, được tính toán từ dữ liệu giá của 20 phiên, liên tiếp, có vị trí nằm trên đường trung bình SMA (20).

– Lower Band: là dải dưới thường có độ lệch chuẩn là 2 được tính toán từ dữ liệu giá của 20 phiên liên tiếp, có vị trí nằm dưới đường trung bình SMA (20).

Chiến lược 1 2 3

Chiến lược 1 2 3 là chiến lược dựa trên 3 điểm và tạo thành một xu hướng đảo chiều.

Ví dụ thị trường đang tăng và giảm nhẹ tạo đỉnh 1. Sau đó thị trường phục hồi lại tạo đáy 2 rồi xuất hiện sự đảo chiều tạo đỉnh 3. Điều kiện bắt buộc là đỉnh 3 phải thấp hơn đỉnh 1. Khi thị trường giảm thấp hơn đáy cũ số 2 là thời điểm sell (hình).

Thị trường giảm sẽ ngược lại.

Kết hợp Bollinger Band và chiến lược 1 2 3

Chiến lược tốt khi có xu hướng.

Lệnh Sell

Giá cần chạm vào dãi biên trên hoặc chạm vào đường trung bình của Bollinger Band để tạo đỉnh 1. Tham gia sell khi giá phá đáy 2.

Mức mục tiêu: chiều cao từ điểm 2 đến điểm 3.

Stop loss: đỉnh 3

Lệnh Buy

Tương tự và điều kiện cần là giá chạm vào dãy biên dưới hoặc và đường trung bình của Bollinger Band để tạo đáy 1.

Bạn nên đọc thêm