Home Chia sẻ Chiến lược giao dịch với đường ADX và kênh đường trung bình.

Chiến lược giao dịch với đường ADX và kênh đường trung bình.

by baokhanh
0 comment 21 views

Công cụ ADX là một chỉ số phức tạp, kết quả tính toán từ chỉ thị hướng Cộng (+ DI – dòng màu xanh lá cây) và từ chỉ thị hướng Minus (-DI – đường đỏ), nhưng tất cả đều có thể được sử dụng để phân tích xu hướng. Trong chiến lược này, chúng ta chỉ quan tâm đến chỉ số ADX.

Thông thường, chỉ số ADX tăng và cao hơn 25 cho thấy thị trường đang có xu hướng. Ngược lại, chỉ số ADX giảm cho thấy thị trường đang nghi ngờ.

Đường EMA là một đường trung bình di động(Exponential Moving Average) đặt trọng số và tầm quan trọng lên các điểm dữ liệu gần đây nhất. Chỉ số kỹ thuật này được sử dụng để tạo tín hiệu mua và bán dựa trên giao thoa và phân kỳ so với mức trung bình trong lịch sử. Trong chiến lược này, chúng ta sẽ tạo 1 kênh đường trung bình EMA bằng cách vẽ đường EMA mức giá cao và EMA mức giá thấp.

Chiến lược giao dịch:

Khung thời gian:         4h hoặc ngày

Loại hàng hóa:          thích hợp cho mọi loại tiền tệ cũng như hàng hóa

Công cụ:                   EMA high 30 phiên và EMA low 30 phiên

                                   ADX 12 phiên

Tín hiệu mua:

Giá đi lên, xuyên qua kênh đường trung bình và đóng cửa trên kênh đường trung bình

ADX tăng và trên 25

Tính toán độ rộng của kênh đường trung bình. Vào lệnh buy tại vị trí đóng cửa + ½ độ cao của đường trung bình.

Nếu qua 2 thanh giá mà không thể vào lệnh thì bỏ qua tín hiệu này và chờ đợi cơ hội sau.

  • Thoát lệnh khi giá đi xuống và xuyên qua kênh đường trung bình
  • Hoặc cách 60 pips đối với EUR/USD, 70 pips đối với GBP/USD trong khung 4 giờ.
  • Hoặc cách 200pip đối với EUR/USD, 250 pip đối với GBP/USD trong khung 1 ngày

Tín hiệu bán:

Giá đi xuống, xuyên qua đường kênh trung bình và đóng cửa dưới đường kênh trung bình

ADX tăng và trên 25

Tính toán độ rộng của kênh đường trung bình. Vào lệnh sell tại vị trí đóng cửa -½ độ cao của đường trung bình.

Nếu qua 2 thanh giá mà không thể vào lệnh thì bỏ qua tín hiệu này và chờ đợi cơ hội sau.

  • Thoát lệnh khi giá đi lên và xuyên qua kênh đường trung bình
  • Hoặc cách 60 pips đối với EUR/USD, 70 pips đối với GBP/USD trong khung 4 giờ.
  • Hoặc cách 200pip đối với EUR/USD, 250 pip đối với GBP/USD trong khung 1 ngày

Bạn nên đọc thêm