Home Chia sẻ Chiến lược giao dịch dựa vào inside bar

Chiến lược giao dịch dựa vào inside bar

by baokhanh
0 comment 29 views

Đặc điểm của inside bar

  • Thứ nhất, tất cả các thanh nến sau đều nằm trong phạm vi của thanh nến đầu tiên (nến mẹ). Điểm cao nhất của các nến sau phải nằm dưới điểm cao nhất của nến mẹ. Điểm thấp nhất của các nến sau phải nằm trên điểm thấp nhất của nến mẹ
  • Nến mẹ có thể là nến đỏ hoặc xanh. Các nến con cũng có thể đỏ hoặc xanh. Tuy nhiên nó vẫn có sự khác biệt khi màu các thanh nến thay đổi. Hãy xem ở phần dưới (Phương pháp giao dịch với mô hình Inside bar).
  • Các cây nến con có thể vượt ra khỏi phạm vi các cây nến con khác, nhưng không bao giờ vượt ra khỏi phạm vị của nến mẹ.

Chiến lược giao dịch

Khung thời gian: 15 phút hoặc hơn

Cặp tiền tệ: tất cả

Công cụ: EMA16 và EMA32

Chiến lược:

Khi 2 đường trung bình EMA16 và EMA32 cắt nhau, chờ tín hiệu từ cây inside bar.

Sell: Khi giá phá inside bar và đi xuống.

Stop loss: cao hơn mức cao nhất của inside bar vài pip

Mức mục tiêu: theo mức tỷ lệ lợi nhuận: rủi ro 1:1 hoặc khi EMA16 cắt EMA32

Buy: Khi giá phá inside bar và đi lên

Stop loss: thấp hơn mức thấp nhất của inside bar vài pip

Mức mục tiêu: theo mức tỷ lệ lợi nhuận: rủi ro 1:1 hoặc khi EMA16 cắt EMA32

Bạn nên đọc thêm