9 Meo Pk Team
Home Chia sẻ Các dạng phân kỳ trong phân tích kỹ thuật

Các dạng phân kỳ trong phân tích kỹ thuật

by baokhanh
0 comment 52 views

Dạng phân kỳ đảo chiều (Regular Divergence)

Khi giá đang tạo một xu hướng mạnh mẽ nhưng các công cụ kỹ thuật cho dấu hiệu ngược lại báo hiệu khả năng đảo chiều tiềm ẩn trên thị trường đang hình thành.

Điều đó có nghĩa khi các mức thấp các cây nến liên tục giảm nhưng các chỉ bảo lại cho xu hướng đi lên. Việc này cũng đồng nghĩa với xu hướng giảm đã kết thúc và xu hướng tăng sắp được hình thành.

Phan Ky 1

Tương tự, các mức cao của cây nến liên tục tạo đỉnh mới nhưng các chỉ bảo lại cho xu hướng giảm cho thấy xu hướng tăng đã kết thúc.

Phan Kỳ 2

Dạng phân kỳ tiếp diễn (Hidden Divergence)

Khi giá đang tạo một xu hướng mạnh mẽ nhưng các công cụ kỹ thuật cho dấu hiệu ngược lại báo hiệu khả năng xu hướng đang hồi phục nhẹ trước khi tiếp tục xu hướng trước.

Điều đó có nghĩa khi mức đỉnh của nến sau lại thấp hơn mức đỉnh của nến trước. Tuy nhiên, các công cụ kỹ thuật lại cho xu hướng tăng. Điều này có nghĩa, xu hướng giảm vẫn tiếp tục duy trì.

Phan Ky 4

Tương tự, khi mức thấp của các nến sau duy trì cao hơn mức thấp của nến trước và các công cụ lỹ thuật lại cho xu hướng giảm. Thị trường tiếp theo sẽ vẫn duy trì xu hướng tăng.

Phan Ky 3

Dạng phân kỳ bất thường (Exaggerated Divergence)

Khi giá đang tạo các mức đáy bằng nhau nhưng công cụ lại cho xu hướng tăng thì thị trường có khả năng sẽ tăng trong thời gian gần.

Phan Ky 5

Tương tự, khi giá tạo các đỉnh gần bằng nhau nhưng công cụ lại cho xu hướng giảm thì thị trường sẽ giảm trong thời gian gần

Phan Ky 6

Bảng tóm tắt

Cac Kieu Phan Ky Phan Tich Ky Thuat

Leave a Comment

Bạn nên đọc thêm